• fredag , 20 juli 2018

Månatliga arkiv februari 2016

Välkommen på konferens!

Välkommen på konferens!

BVB-forum 2016. Social Hållbarhet & Hållbarhet med digitalisering. Den 14 april 2016 anordnar BVB en heldagskonferens i hållbarhetens tecken med fokus utifrån bygg-och fastighetssektorn. Utifrån olika perspektiv kommer vi tillsammans få lyssna till möjligheter och svårigheter att nå en hållbar ...

Läs mer
Byggvarubedömningen
Assign a menu in the Left Menu options.