• tisdag , 25 juni 2024


Social arkitektur i Signalfabriken, kv Plåten i Sundbyberg

Fotograf: Sten Jansin

Social arkitektur i Signalfabriken, kv Plåten i Sundbyberg

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Signalfabriken är ett gammalt industrikvarter i centrala Sundbyberg. Området började bebyggas i mitten av 1800-talet, har expanderat i etapper fram till 1940-talet, men har innan Signalfabrikenprojektet tog fart stått outnyttjat i många år. Man har försökt utveckla området i flera omgångar, men ingen idé har visat sig livskraftig nog att realiseras. I stället har byggnaderna förfallit mer och mer.

När tjänstepensionsföretaget Alecta förvärvade området påbörjades arbetet med att ta fram program för att utveckla området till ett modernt, innehållsrikt och urbant kvarter. Här skulle byggas över 100 bostäder, kontorsarbetsplatser skulle etableras, Sundbybergs stadsbibliotek skulle flytta hit, butiker, hotell och kaféer skulle sätta fart på folklivet.

Att stans trivsamma trängsel blir en allt attraktivare livsmiljö speglas i den förtätade miljö som Signalfabriken erbjuder. Allt är vänt inåt kvarteret. Entréerna till bostäderna vänder sig in mot gården och alla butiker och kaféer öppnar sig också åt samma håll. Allt för att skapa maximal intensitet. Lite som en galleria utan tak. Inspirationen till Signalfabrikens urbana kvarter kommer från liknande och väl fungerande områden ibland annat Berlin och Köpenhamn.

För oss på Brunnberg & Forshed är Signalfabriken ändå primärt ett bostadsprojekt. De gamla industribyggnaderna har gett oss möjligheter att skapa ett riktigt fint och speciellt boende, och NCC har gett oss fria händer att på bästa sätt hantera förutsättningarna.

Den kulturhistoriskt känsliga miljön tillsammans med en osedvanligt tight tidplan har lett till en kombination av högt industrialiserad byggnadsteknik och val av nya material som ska kunna åldras naturligt på samma sätt som de befintliga byggnaderna. Med en byggnadsantikvaries hjälp har vi sett till att allt passar ihop ur ett byggnadshistoriskt perspektiv.

Fotograf: Sten Jansin

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Brunnberg & Forshed