• tisdag , 25 juni 2024

Om Brunnberg & Forshed

Grunden för oss på Brunnberg & Forshed Arkitektkontor är att vi skapar arkitektur med en tydlig mänsklig och social dimension.

Vi är ett av Sveriges äldsta arkitektkontor specialiserade på stadsutveckling, bostäder, arbetsplatser och inredning. Vi har alltid och från allra första början haft det uttalade målet att sätta människans behov i centrum. Och detta utvecklar vi ständigt vidare för att möta nya krav på god, social arkitektur och stadsutveckling.

Social arkitektur är arkitektur som på olika sätt främjar möten och interaktion mellan människor.  Vår övertygelse är nämligen att det är just socialt sammanhang och möten mellan människor som ger välbefinnande till individen, attraktionskraft till platser och kreativitet till företag.

Vår uppgift är att se till att den fysiska miljön genom sin skala, variation och skönhet ger förutsättningar för detta. Det är vårt sätt att bidra till det goda och att göra skillnad med vårt arbete.

Brunnberg & Forshed Arkitektkontor är specialiserat på stadsutveckling, bostäder, kontor och inredning. Utmärkande för vårt sätt att arbeta är omsorgen om den sociala och mänskliga dimensionen i arkitekturen.

Vårt arbete och angreppssätt bottnar i den enkla insikten att det är sammanhang och möten mellan människor som ger välbefinnande till individen, attraktionskraft till platser och kreativitet till företag.

Vår uppgift är därför att se till att den fysiska miljön, oavsett om det är en stads-kärna, ett kvarter, en bostad eller ett kontor, erbjuder en vacker och inspirerande mötesplats dit människor söker sig, där de mår bra, väljer att vistas och umgås.

Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB sysselsätter idag ca 75 personer och har gedigen erfarenhet av att arbeta i hela Sverige.

Brunnberg & Forshed