• söndag , 16 januari 2022


Green Innovation Park – en grön företagspark är invigd i Uppsala

Green Innovation Park – en grön företagspark är invigd i Uppsala

ANNONS

Annons

I Uppsala invigdes idag Green Innovation Park – en företagspark med fokus på de gröna näringarna. Det är SLU, Sveriges lantbruksuniversitet och fastighetsbolaget Akademiska Hus som gemensamt står för satsningen. Målet är att skapa en stadsdel för innovation och företagande där människor vill arbeta, bo och utvecklas.

– Green Innovation Park kommer att skapa möjligheter för många studenter, forskare och företagare att utveckla sina innovationer. Det är ett initiativ som kommer att gynna hela Uppsala och bidra till att vi kan nå vårt mål om 70 000 nya jobb till år 2050, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande.

Inom Green Innovation Park ska människor mötas och stimulera varandras idéer till framgångsrika företag som ett bidrag till en hållbar framtid. Ultuna ska bli ett nav för gröna företag, forskare och entreprenörer. Här finns plats för så väl så väl enmansföretag som större innovationsföretag. Totalt finns det idag ett 30-tal företag i Green Innovation Park och i och med invigningen öppnas nu upp för ytterligare aktörer till området!

– Genom bland annat samverkan vill SLU bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. Green Innovation Park är ett helt nytt sätt för oss att skapa samverkansmöjligheter med det gröna näringslivet. Vi tror starkt på detta!

Att vara fysiskt nära sina samverkansparter skapar utmärkta möjligheter till både kontinuitet och flexibilitet när nya frågor eller utmaningar uppstår. Därför känns det mycket bra att vi tillsammans med Akademiska Hus kunnat skapa de här förutsättningarna på vårt campusområde här i Uppsala och ser fram emot att utveckla Green Innovation Park både här och på andra ställen, säger Erik Fahlbeck, vicerektor för samverkan vid SLU.

– Det känns fantastiskt bra att idag inviga Green innovation Park! Ett lysande exempel på hur vi tillsammans kan skapa konkurrenskraftiga kunskapsmiljöer. Detta kommer att stärka Uppsalas utveckling och kan bli ett nav för gröna näringar i hela landet, säger Peter Bohman, regiondirektör Akademiska Hus region Uppsala.

Vid invigningen deltog Erik Fahlbeck, vicerektor för samverkan Sveriges lantbruksuniversitet, Peter Bohman, regiondirektör Akademiska Hus och Urban Eriksson Vd SLU Holding AB. Invigningen förättas av Marlene Burwick (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Efter invigningen serverades en spännande grön och innovativ buffé med svenska lokalt producerade råvaror skapad av Cajsas kök. Kaffet efter maten serveras av Johan Sörensson som driver sitt eget kafferosteri The Broker Coffee Roastery i Uppsala.

Satsningen Green Innovation Park har stöd av Regionförbundet i Uppsala län, Uppsala kommun och Tillväxtverket. År 2030 beräknas runt 200 företag vara etablerade och driva gröna näringar i Green Innovation Park.

Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Relaterade artiklar

Akademiska Hus