• söndag , 16 januari 2022


Akademiska Hus väljer koldioxidneutral fjärrkyla från E.ON

Akademiska Hus väljer koldioxidneutral fjärrkyla från E.ON

ANNONS

Annons

Akademiska Hus bidrar till omställningen mot ett hållbarare inomhusklimat i sina fastigheter och väljer koldioxidneutral fjärrkyla till hela sitt byggnadsbestånd i Örebro. E.ON investerar 30 miljoner kronor för att förse Örebro universitet med fjärrkyla från och med våren 2018.

Universitetsområdet i Örebro har växt kraftigt de senaste 15 åren och byggandet lär fortsätta; det är populärt att studera vid Örebro universitet, som idag har 18 000 studenter. Akademiska Hus äger och förvaltar merparten av byggnaderna på universitetsområdet och som en del i sitt långsiktiga arbete med hållbarhetsfrågor, väljer bolaget nu koldioxidneutral fjärrkyla till hela beståndet. Detta innebär en stor utbyggnad av fjärrkylanätet i Örebro, en utbyggnad som även banar väg för andra kunder i östra Örebro att ansluta sig.

– Det finns potential att koppla in fler kunder längs vägen, när vi drar den nya ledningen från Österplan till Örebro universitet, säger Peter Jonsson, affärschef på E.ON. Fjärrkyla är attraktivt för att få ett optimalt inomhusklimat med fina miljövärden, framför allt i kontor och offentliga byggnader. Det värdesätter våra kunder allt mer.

– Förutom fjärrkyla väljer vi även förnybar fjärrvärme till våra fastigheter i Örebro. Akademiska Hus vill dessutom att all fjärrvärme ska vara förnybar i hela vårt fastighetsbestånd nationellt. Det innebär en stor vinst för miljön och som ett av Sveriges största fastighetsbolag kan och vill vi göra skillnad på hållbarhetsområdet. Studenterna får miljövänlig fjärrvärme och EON får möjlighet att utveckla sin produkt med koldioxidfri fjärrvärme i Örebro, säger Lars Hagman, regiondirektör för Akademiska Hus region Öst.

Projektet för ett fjärrkylanät drar igång idag och de första leveranserna till Örebro universitetsområde beräknas vara igång våren 2018.

Om Akademiska Hus energiarbete

Akademiska Hus har som mål att minska mängden levererad energi med 50 procent till år 2025 jämfört med 2000. Arbetet pågår runt om i landet med många olika lösningar. I dagsläget får vi till exempel över 20 miljoner kWh värme och 17 miljoner kWh kyla från geoenergi, frikyla och återvinning. Våra solcellsinstallationer genererar över en miljon kWh hållbar elenergi till svenska lärosäten. Vi verkar även för att eliminera CO2-avtryck från energianvändningen vid drift i våra byggnader och för att uppnå 100 procent ny förnybar energi inom bolaget. En förutsättning för att nå våra mål är att kontinuerligt sänka energianvändningen i våra befintliga fastigheter och bygga energieffektivt. Samtidigt stärker vi vårt samarbete med både kunder och leverantörer för att på bästa sätt nå resultat som ger Sverige än mer hållbara campus.
För mer information:

Lars Hagman, regiondirektör Akademiska Hus region Öst
Tel: 0725-66 45 29
E-post: lars.hagman@akademiskahus.se

Erik Holmlund, tf pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 0704-75 24 55
E-post: erik.holmlund@akademiskahus.se

Efwa Nilsson, regionchef E.ON Sverige AB
Tel: 0705-25 17 15
E-post:efwa.nilsson@eon.se

Pernilla Schoug, kommunikationschef E.ON Värme AB
Tel: 0706-55 14 85
E-post: pernilla.schoug@eon.se

Om E.ON
E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har 3 300 medarbetare i Norden. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar i svensk energidistribution och förnybar produktion, i utvecklingsprojekt inom hållbara städer, transporter och kundlösningar. Mer information om oss hittar du på eon.se.

Relaterade artiklar

Akademiska Hus