• söndag , 16 januari 2022


Akademiska Hus i ny studentbostadssatsning – Gbg7000+

Akademiska Hus i ny studentbostadssatsning – Gbg7000+

ANNONS

Annons

Elva starka aktörer i Göteborg har nu gått samman för att skapa minst 7000 nya studentbostäder fram till 2026.

Akademiska Hus är en av initiativtagarna till samverkansprojektet där även bland andra Göteborgs Förenade Studentkårer, stadens två lärosäten, Chalmers studentbostäder och Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder deltar.

Göteborg har två starka lärosäten som lockar studenter från hela Sverige och resten av världen. Bristen på boende påverkar stadens och lärosätenas attraktivitet negativt och Göteborg riskerar att gå miste om den kraft och vitalitet som studenternas närvaro innebär.

– Studentbostadsfrågan är i fokus för Akademiska Hus. Vi deltar redan i flera liknande samverkansprojekt på andra håll i landet. I Göteborg finns en god vilja som vi tillsammans med de övriga parterna vill stärka och förlänga genom samverkansprojektet Gbg7000+, säger Birgitta van Dalen regiondirektör Akademiska Hus region Väst.

Göteborgs Stad planerar för 4 000 studentbostäder till 2021 (exklusive bostäder med tillfälligt bygglov) vilket ger totalt cirka 14 000 studentbostäder i Göteborg. Enligt rapporten ”Studenter och studentbostäder i Göteborg” kommer det att finnas kring 38 000 helårsstudenter i Göteborg år 2025, förutsatt den nuvarande utvecklingstakten. Då behövs minst 18 000 studentbostäder i och kring staden för att det ska vara möjligt för en nyantagen student att hitta en bostad och etablera sig.
Genom att skapa minst 7000 studentbostäder i Göteborg under perioden 2016-2026 kan problemen motverkas och regionen riskerar inte längre att hamna efter i den regionala utvecklingen eller som kunskapsstad.

Målsättningar för Gbg7000+

  • minst 7000 nya inflyttningsklara permanenta studentbostäder byggs i Göteborg under perioden 2016-2026.
  • utveckla kunskapsstaden Göteborg genom campusnära bostäder och naturliga mötesplatser.
  • närliggande kommuner samverkar i frågor som exempelvis byggnation och kollektivtrafik.
  • tydliggöra studenternas betydelse för staden och öka kunskapen kring studentbostäder som boendeform.
  • utveckla och effektivisera studentbostadsmarknaden i Göteborg.
  • utveckla nya sätt att bygga studentbostäder och skapa en mångfald av boendeformer.
  • involvera och samverka med alla relevanta aktörer för att nå målsättningen.

Läs samverkansprojektets programförklaring på www.gbg7000.se

Samverkanspartners

Pam Fredman, rektor Göteborgs universitet
Stefan Bengtsson, rektor Chalmers tekniska högskola
Joakim Wallin, vd Chalmers Studentbostäder
Magnus Paulsson, vd SGS – Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder
Birgitta van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst
Andreas Sjöö, tid ordförande GFS – Göteborgs Förenade Studentkårer
Martin Johansson, generalsekreterare Studentbostadsföretagen
Martin Öbo, tf. fastighetsdirektör Goteborgs Stad, Fastighetskontoret
Johan Trouve, vd Västsvenska handelskammaren
Mariette Hilmersson, vd Förvaltnings AB Framtiden
Birgitta L-Öfverholm, chef Näringslivsgruppen, Goteborg & CO

 

Foto: Ola Kjelbye

Relaterade artiklar

Akademiska Hus