Så möter du nutida och framtida miljökrav – Utbildning för leverantörer och producenter av byggvaror

Leverantörer och producenter av byggvaror står idag inför många utmaningar och krav från bygg- och fastighetsbranschen.

Efterfrågan på byggvarors dokumentation och information om innehåll ökar med beställarnas ambitionsnivå. På utbildningen deltar SundaHus kemister och miljökonsulter samt en byggherrerepresentant och dagen kommer fyllas av föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Följande frågor kommer att belysas och diskuteras:

  • Hur används SundaHus Miljödata i projekt?
  • Omvärlden – Forskning, lagstiftning och framtidsspaning
  • Certifieringssystem
  • Miljökrav inom byggsektor – en byggherrerepresentant berättar
  • SundaHus bedömningskriterier
  • Demo SundaHus + workshop
  • Byggvarudeklarationer + övningsuppgifter

Mål

Målet med utbildningen är att ge dig som leverantör och/eller producent en helhetssyn över de miljökrav som ställs på byggvaror av marknaden idag. Du kommer också få en fördjupad förståelse för hur du använder SundaHus Miljödata, SundaHus kriterier och hur du fyller i en byggvarudeklaration.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som leverantör och/eller producent av byggvaror och som vill hålla dig uppdaterad om marknadens miljökrav.

Dokumentation

  • Åhörarkopior, SundaHus checklista för produkter etc

Övrigt

  • Ta med egen dator!

Längd och kostnad

Heldagsutbildning
Kostnad: 3 300 kr/deltagare inkl. fika.

För aktuella utbildningstillfällen gå till
www.sundahus.se

Till anmälan

Rebecka-Hovenberg

Kursansvarig
Rebecka Hovenberg
013-36 30 71, 072-571 22 45
rebecka@sundahus.se

Relaterade artiklar