Prisbelönta verk i betong

Prisbelönta verk i betong

Annons

Följ med på en tillbakablick på de senaste vinnarna av Svensk Betongs arkitekturpris Prefab – fyra inspirerande stockholmsexempel på innovativ arkitektur i betong.

Foto: Ole Jais

Foto: Ole Jais

2016: Brf Ohoj

I Västra hamnen i Malmö ligger bostadsrättsföreningen Ohoj, med 10 etagelägenheter. Arkitekterna Cord Siegel och Axel Hauschild på Hauschild + Siegel architecture, som också varit byggherrar, har arbetat med betongen på ett mycket medvetet sätt, med hela skalan från väggelement till detaljer. Materialet har bearbetats på ett skulpturalt och taktilt sätt, med robusta detaljer. Husets stomme är byggd av prefabricerade betongelement som målats vita utvändigt. Invändigt har betongen i ytterväggar, lägenhetsskiljande väggar och innertak behållits synlig. I markplan används även grundplattans konstruktionsbetong som färdigt golv. På övriga våningsplan kontrasteras betongen i väggar och tak med en vitpigmenterad askparkett på golven. Huset är ett minimihus vilket bland annat innebär en mycket låg energiförbrukning. Byggnaden värms upp av fjärrvärme via vattenburen golvvärme. Fjärrvärmecentral i gårdshus. Solfångare på taket kompletterar uppvärmning av tappvarmvatten. Återvinning av frånluftens värme sker med hjälp av värmeväxlare. Klängväxter klättrar i ett vajersystem längs fasaden och skapar ett grönt intryck tillsammans med träden vid cykelparkeringen och byggnaden som helhet ger ett klimatsmart, grönt och socialt hållbart tillskott i stadsbilden.

Foto: Tord-Rikard Söderström

Foto: Tord-Rikard Söderström

2014: Ture No 8

Flerbostadsfastigheten Ture No 8 ligger centralt beläget på Grev Turegatan i Stockholm. Byggnaden inrymmer 61 designlägenheter fördelade på tio våningsplan. Gatufasaden är rikt skulpterad och påminner om Östermalms traditionella fasader. Vera Arkitekter har strävat efter att skapa en kraftfull arkitektur som syns med hjälp av moderna tekniklösningar och noggrant utvalda och hållbara material. Stommen består av sandwichelement och är blästrade vilket ger en speciell ytstruktur och känsla som påminner om sandsten. I kontrast mot den sandblästrade gatufasaden har gårdsfasaden fått en mer avskalad karaktär. Fasaden mot innergården består av vitputsade betongelement.

Foto: Wallenstam

Foto: Wallenstam

2012: Kungsholmsporten

Wingårdhs två torn står som en entré till Kungsholmen. De två hyresrättsfastigheterna, Förtjusningen 1 och Glädjen 14, kommunicerar beständighet och tidlöshet. Arkitekturen tar sin utgångspunkt i elementbyggeriet och dess möjlighet till uttrycksfullt staplad arkitektur. Den stora skalan har inspirerat till en gestaltning som går från tätt sluten mot ledens tunga trafik till öppet spjäll mot utsikten i de översta våningarna. De 20 våningar höga tornen bildar en effektiv skärm mot Essingeledens tunga trafik, buller och luftföroreningar och ger på så vis en behagligare lokalmiljö. Husen består av betongstommar inne¬hållande pelare, balkar, massiva bjälklag samt terrazzoslipade sandwichväggar. Genom extraisolerade väggar, lågenergifönster och FTX-ventilation kan värme från elektrisk utrustning, sol och människor användas för uppvärmning.

Foto: Varg Arkitekter

Foto: Varg Arkitekter

2010: Flat Iron Building

Rosenbergs Arkitekters kontorsbyggnad med sin karaktäristiska spets ligger som en kil mellan Torsgatan i centrala Stockholm och centralstationens bangård. I samma kvarter ryms ett bostadshus som med hjälp av kontorshuset buller- och riskskyddas från bangården intill. Den grå betongfasaden har bearbetats med ett raster av linjer och olika toner på ytan. Fasaden är utförd med dubbelglas vilket har möjliggjort stora fönster i yttre liv vilkas varierande placeringar skänker volymen en ledig rytm. Planformen gör att byggnaden får goda ljusförhållanden och utsikt från kontorsrummen. Flat Iron Building har certifierats för guld-nivån i det internationella miljöcertifieringssystemet LEED.

Fakta Prefab

Svensk Betong delar vartannat år ut Arkitekturpris Prefab. Priset, som delats ut sedan 1990, är instiftat för att främja god arkitektur tilldelas arkitekten till ett nyligen uppfört svenskt byggnadsverk där betongelementen bidragit till en hög arkitektonisk klass för byggnadsverket som helhet.

Relaterade artiklar

Leave A Comment