• söndag , 20 maj 2018

Inomhusluft

Inverkan på luftkvaliteten och hälsa

Inverkan på luftkvaliteten och hälsa

Sedan juli 2012 gäller en ny föreskrift från arbetsmiljöverket rörande kvalitén på inomhusluft. I denna fastställs hygieniska gränsvärden för många luftburna kemiska ämnen som anses påverka människors allmänna hälsa. Vad är då inomhusluftkvalitet? Varför ska man bry sig om vad ...

Läs mer
PP Polymer