Optimism och möjligheter på Building Sustainability SGBC16

Optimism och möjligheter på Building Sustainability SGBC16

Annons

“Ni kan bli hjältar,” sa Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute, uppmuntrande till publiken under första dagen av Building Sustainability och lyfte fram möjligheterna att gå mot en mer hållbar framtid.

Årets upplaga av Building Sustainability är nu igång. Konferensen går av stapeln på Stockholm Waterfront 18-19 oktober och samlar bygg- och fastighetsbranschen för två dagar om hållbart samhällsbyggande. Konferensen anordnas av Sweden Green Building Council och Stockholms stad.

Konferensens första dag öppnades av Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholm, som lyfte fram att hållbart byggande står i fokus för utvecklingen av Stockholm och integreras i stadens alla projekt som en förutsättning för att Stockholm ska bli fossilfritt år 2040. Karin Wanngård konstaterade även att Stockholm är en av de snabbast växande städerna i Europa, något som också kommer med flera utmaningar; det behövs inte bara byggas en mängd nya bostäder på kort tid, utan också ny infrastruktur och byggnader för social vård och omsorg till exempel. Och allt måste byggas på ett sätt som är hållbart utifrån sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiv. För att uppnå det krävs samverkan och det är där de drygt tusen experterna som närvarar på konferensen kommer in, påpekade finansborgarrådet.

Terri Wills, VD för World Green Building Council, återkopplade till det historiska klimatavtalet i Paris. Det var historiskt av många skäl, bland annat var det första gången som byggnader erkändes som en del i den globala uppvärmningen. Men, de är därmed på samma gång en del av lösningen, påpekade Terri Wills, och underströk vilken roll gröna byggnader spelar och kommer att göra för att minska på koldioxidutsläppen och nå tvågradersmålet.

– Det finns 73 green building councils och 27 000 medlemmar världen över. Genom att arbeta tillsammans kan vi minska utsläppen.

Tillsammans ska världens green building councils arbeta för att leva upp till sitt åtagande: att minska koldioxidutsläppen med 84 gigaton. Tio olika councils har tagit sig an utmaningen som enligt Terri Wills kräver insatser på fyra övergripande områden; byggnader med noll utsläpp, omfattande renoveringar av befintlig bebyggelse, gröna städer och nationella riktlinjer. Hon underströk även vikten av att se hur gröna byggnader även skapas för människor, som ett sätt att förbättra hälsa, välmående och produktivitet.

Miljöminister Karolina Skog var även en av talarna under inledningen av konferensen. Hon framhöll hur nya klimatagendor för världens länder och städer nu tas fram, ett nytt ramverk som anknyts till den lokala nivån i varje stad och land. Genom en ambitiös privat sektor och modiga lokala beslutsfattare får vi en bra grund till att få till förändringar. Att implementera ny kunskap är en annan viktig del, för Sveriges del innebär det bland annat upprättandet av två nya center. Ett för hållbart byggande och ett för ersättandet av farliga kemikalier.

Chefen för Stockholm Environment Institute Johan Kuylenstierna gav ett inspirerande anförande om att det trots olika svårigheter också börjar finnas en optimism och en positiv utveckling mot ett mer hållbart samhälle. Han lyfte fram hur hela branschen kan överkomma de hinder som finns på vägen mot en mer hållbar värld, att se de möjligheter som finns. Det gäller bland annat att kunna överblicka och arbeta på såväl makro- som mikronivå, påpekade han.

– Om ni lyckas kan ni bli hjältar, sa han uppmuntrande.

 

Relaterade artiklar

Leave A Comment