Nytt statligt bidrag för grönare städer

Nytt statligt bidrag för grönare städer

Nu finns ett nytt bidrag som, från och med mitten av april, kommer att kunna sökas av kommuner för åtgärder som ökar eller utvecklar stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer.

Bidraget omfattar totalt 100 miljoner kronor under 2018 och kan sökas av kommuner för åtgärder som ökar eller utvecklar stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Exempel på stadsgrönska kan vara naturmark, parker, planteringar, stränder, våtmarker och dagvattenanläggningar. Boverket håller på att ta fram en e-tjänst för ansökan, som kommer att öppnas i början av april.

Källa: Boverket
Foto: iStock

 

 

Relaterade artiklar