Nytt center satsar på forskning kring förorten

Nytt center satsar på forskning kring förorten

Annons

Södertörns högskola har inrättat en ny centrumbildning, Reinvent. Den nya centrumbildningen ska fokusera på forskning kring utveckling av förorter.

Centrumbildningen Reinvent kommer att ledas av en vetenskaplig ledare som ska arbeta för ökat samarbete både internt mellan olika forskare och ämnen på Södertörns högskola, samt externt, med andra aktörer som kommuner, forskningsfinansiärer och företag. Störst fokus ligger på forskningsprojektet ”Att återskapa förorten i fragmenterade landskap”. Projektets fokus är på implementeringen av stadsplaner i södra Stockholm, där fyra nya stadskärnor utvecklas och inflyttningen är hög. I dessa miljonprogramsområden, med en hög andel arbetarklass, låg andel högutbildade och där människor reser lång väg till jobben, finns stora behov av nybyggnation och renovering. Målet med projektet är att skapa goda förutsättningar för att planera bostadsområden som är bra för människorna och samtidigt skapar förutsättningar för socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt och företagande. Rent konkret handlar det om faktorer som infrastruktur, exempelvis tillgång till pendeltåg och apotek, hur man bygger för att underlätta kontakt mellan grannar och mellan olika grupper av människor och hur man skapar goda villkor för näringslivet.

Apostolis Papakostas är professor i sociologi och även forskningsledare för centret och projektet.

– Som sociolog får jag ofta frågor om problem i förorterna vad de beror på och vad man borde göra åt det. Min dröm med det här projektet är att vi ska kunna bygga något nytt och börja om på ett bra sätt i miljonprogramsområdena som står inför stora förändringar, och därmed minska segregation, utanförskap och de problem som följer med detta. Det är bättre att problemen inte dyker upp än att försöka lösa dem när de har uppkommit, säger Apostolis.

 

Apostolis Papakostas och Mats Bergman, prefekt vid Institutionen för samhällsvetenskaper där centrumbildningen ska starta. Foto: Anna Hartvig/Södertörns högskola

Leave A Comment