Nu ska det bli enklare för småhusägare att renovera hållbart

Nu ska det bli enklare för småhusägare att renovera hållbart

Annons

Ett nytt webbverktyg ska göra kunskap om hållbara och energieffektiva renoveringar mer tillgänglig för villaägare.

Sustainable Innovation och Beställargruppen för småhus (BeSmå) kommer tillsammans med ett 15-tal organisationer och ett 40-tal energi- och klimatrådgivare driva ett gemensamt projekt med syfte att ta fram ett gemensamt underlag som ska ligga grund för utveckling av ett nytt webbverktyg. Verktyget ska göra det enklare för husägare att ta del av information om energieffektiva renoveringar.

– När man renoverar huset idag är det många energiåtgärder som inte blir gjorda eftersom det är otydligt vilka mervärden det ger i form av bättre luftkvalitet, jämnare inomhustemperatur och minskade kostnader för energi. Det tar tid att hitta information om lämpliga åtgärder och vilka krav som kan ställas och det krävs att beställningen till hantverkaren är tydlig samt att den kan följas upp. Vi vill göra det mycket enklare, säger Jan Kristoffersson, projektledare på Sustainable Innovation.

Verktyget ska testas av ett 10-tal småhusägare som står inför större renoveringar. Erfarenheter från både småhusägarna och anlitade entreprenörer används därefter för att anpassa verktyget så att det fungerar bra för båda målgrupperna. Målet med projektet är att underlätta för småhusägare att renovera hållbart för att snabbare uppnå den stora effektiviseringspotential som marknaden har.

Relaterade artiklar

Leave A Comment