Nu påbörjas monteringen av Brf Viva

Nu påbörjas monteringen av Brf Viva

Tisdag den 3 oktober börjar Riksbyggen montera de 132 lägenheterna med stommar av betong med lägre klimatpåverkan i Brf Viva i Göteborg.

Brf Viva är ett bostadsprojekt med 132 lägenheter som byggs på Guldheden i Göteborg, nära Chalmers campus. Det är del av Riksbyggens projekt Positive Footprint Housing som är ett samarbete mellan Riksbyggen, Johanneberg Science Park, Chalmers, Göteborgs universitet och Göteborg Energi.

Brf Viva kommer preliminärt att certifieras som miljöklass guld enligt Miljöbyggnad. Riksbyggen har också utvecklat ett eget klassningssystem för hållbarhet, samt tillsammans med Sweco tagit fram ett verktyg som kartlägger naturens ekosystemtjänstvärden. Med tätare klimatskal, tjockare isolering, solcellsanläggning, produktion av egen el, olika typer av energilagring, bergvärme, fjärrvärme och ventilationssystem med värmeåtervinning – i kombination med byggnadernas form och gestaltning – ska brf Vivas fossila energianvändning minimeras.

Husen byggs i betong och enligt Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen har den nya typen av betong upp till 30 procents lägre klimatpåverkan jämfört med vanlig betong.

 

 

Relaterade artiklar