Miljonstöd till fortsatt utveckling av Södertörnsanalysen

Miljonstöd till fortsatt utveckling av Södertörnsanalysen

Annons

Södertörnsmodellen får 9,2 miljoner kronor från Vinnova som ska användas till hållbar stadsutveckling. Huddinge kommun kommer använda stödet till en fortsatt satsning på Södertörnsanalysen i samarbete med stiftelsen Gapminder.

Södertörnsanalysen är inspirerad av stiftelsen Gapminders arbete med att tillgängliggöra och visualisera statistik kring global utveckling. Verktyget är öppet för alla och belyser enkelt skillnader, likheter och trender mellan olika områden i Södertörnskommunerna.

– Södertörnsanalysen är ett spännande experiment som genomförs i södra Stockholm. Vi tror att det skulle kunna bidra till bättre lösningar för segregation och hållbarhet i städer med liknande utmaningar över hela världen. Vi är enormt intresserade av att se hur data-visualisering kan motverka missförstånd och felprioriteringar inom stadsplanering. Därför jobbar vi intensivt med detta lokala projekt, vi som annars mest ägnar åt oss globala världsfrågor, säger Ola Rosling, verksamhetschef för Stiftelsen Gapminder som kommer att delta i projektet.

Södertörnsanalysen är även en viktig pusselbit i utvecklingen av Flemingsberg. Planen är en stadskärna med ett nytt resecentrum som blir knutpunkt för 600 000 resenärer årligen.

– Med hjälp av denna satsning får vi ytterligare kunskap och kraft att utveckla Flemingsberg att bli en attraktiv och hållbar stadskärna. Samarbetet mellan näringsliv, forskning och kommuner ger oss förutsättningar att lyckas. Att även Gapminder deltar är mycket positivt, säger Helene Hill, samhällsbyggnadsdirektör, Huddinge kommun.

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment