• söndag , 20 maj 2018

Om Kask

Policy

Vårt kontor startade sin verksamhet 1970. På miljonprogrammets 60-tal började arkitekterna frångå många av sina traditionella arbetsuppgifter. I detta vakuum uppstod flera specialistkonsulter för t.ex. projektledning, beskrivnings-, brand-, tillgänglighetsfrågor m.m. Flera arkitektkontor påstod sig vara specialister på olika områden som t.ex. sjukhus-, kontors- och bostadsprojektering.

Vi är övertygade om att bara “specialistpåståendet” inte håller måttet för god arkitektur. Vår uppfattning är att arkitekten måste vara mångsidig, nyskapande och professionell yrkesman och äga specialkunskap i projektering av alla slags byggnader och samhällen. Specialkompetens avseende verksamheten får man under projekteringens gång genom samarbete med beställarens specialister i en referensgrupp. Vårt kontors policy avviker därför något från den gängse uppfattningen av ett arkitektkontors verksamhet. Trots att vi inte är ett stort kontor har vi anförtrotts projektering av både stora och små projekt av många skiftande karaktärer. Skapandet av goda idéer kan ske bara av ett fåtal, genomförandet är en organisationsfråga.

Arkitektur är brukskonst där arkitektens konstnärlighet och hantverkskunnighet samverkar med teknik, ekologi och ekonomi i ett komplext system med syftet att skapa en användbar kvalitetsprodukt i en vid bemärkelse.

Övrigt om vår verksamhet, se vår hemsida www.kask.se

Kask Arkitekter