• fredag , 25 maj 2018

Månatliga arkiv april 2014

Hållbarhet med besinning eller in absurdum

Den 31 juli 1776 utfärdades en Kunglig förordning som reglerade en viktig del av överintendentens kontrollverksamhet för att det uppsatta målet ”at förse Riket med beständige och prydlige Byggnader” skall vinnas. Detta mål har gällt ända fram till våra dagar ...

Läs mer
Kask Arkitekter