Ja till kriterier för hormonstörande ämnen

Ja till kriterier för hormonstörande ämnen

Annons

Nu har en majoritet av EU:s medlemsländer röstat ja till EU-kommissionens förslag till vetenskapliga kriterier för identifieringen av hormonstörande ämnen.

Beslutet om kriterierna har varit en långdragen process. Sverige stämde EU-kommissionen för passivitet i frågan och fick 2015 rätt i en dom från EU-domstolens tribunal. Även från branschens håll, med bland annat Sveriges Byggindustrier i spetsen, uppmanade kommissionen att presentera tydliga och vetenskapligt grundade kriterier.

Det första förslaget till kriterierna presenterades därefter i fjol. Då konstaterade Kemikalieinspektionen i en första analys att kriterierna riskerar att bli svåra att använda för att öka skyddet för hälsa och miljö.

– Det är positivt att EU-kommissionen har presenterat kriterier för hormonstörande ämnen. De föreslagna kriterierna är dock utformade på ett sådant sätt att våra möjligheter att förebygga skador på hälsa och miljö blir begränsade, sade Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier.

Nu har alltså merparten av medlemsländerna ställt sig bakom ett omarbetat förslag vid en omröstning i EU:s ständiga kommitté för växter, djur, livsmedel och foder. Europeiska rådet och EU-parlamentet kommer i ett nästa steg att ta ställning till förslaget. Sverige var ett av de länder som röstade nej till förslaget, till största del baserat på farhågor för att kriterierna inte kommer att ge ett tillräckligt starkt skydd för hälsa och miljö, skriver Kemikalieinspektionen i ett pressmeddelande.

I en rapport från 2015 identifierades 46 farliga kemiska ämnen, bland annat hormonstörande, i byggprodukter i Sverige och EU. Hormonstörande ämnen som ftalater kan finnas i exempelvis lim och färg.

Läs mer: Fyra mjukgörare erkänns som hormonstörande för människor

Läs mer: Snårig väg fram för giftfritt byggande

Relaterade artiklar

Leave A Comment