Höjt stöd till solceller

Höjt stöd till solceller

På grund av den stora efterfrågan ökar nu regeringen solinvesteringsstödet med 200 miljoner i år och 525 miljoner kronor i budgeten för 2018.

Den stora efterfrågan på solinvesteringsstödet visar enligt regeringen att det finns goda möjligheter att skynda på utbyggnadstakten.
– Solceller kommer att spela en viktig roll i ett framtida hållbart energisystem. Idag står 3 000 hushåll i kö för att ta del av regeringens solinvesteringsstöd. Därför lägger vi 200 miljoner kronor redan i höst och ytterligare 525 miljoner kronor nästa år för att ta bort kön och öka takten i utbyggnaden. Vi vill också göra det enklare att söka stödet, säger klimatminister Isabella Lövin (MP) i ett pressmeddelande.

Regeringen har sedan tidigare gett Boverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett generellt undantag för bygglovskrav för solpaneler och föreslår nu även en höjning av själva stödsumman från dagens 20 procent av investeringskostnaden till 30 procent.

Foto: iStock

Relaterade artiklar