Global konferens till Göteborg

Global konferens till Göteborg

Annons

Nu står det klart att nästa upplaga av konferensen World Sustainable Built Environment Conference anordnas i Göteborg år 2020.

Konferensen hålls vart tredje år och närmast går den av stapeln nu i Hong Kong i juni 2017. Det övergripande målet med konferenserna är att öka kunskapen och kompetensen inom utformning, utveckling, konstruktion och drift av byggnader och urbana system.

Nästa gång kommer konferensen alltså till Göteborg och det blir Chalmers Tekniska Högskola i samarbete med RISE och Johanneberg Science Park som står som arrangörer.

– Konferensen är ett unikt tillfälle för oss att presentera Chalmers, Göteborg och hela Sverige på en internationell scen, och särskilt hur vi tar oss an frågor kring hållbart byggande. För mig är det fantastiskt att vi kan synliggöra vårt profilområde ”Ansvarsfull hantering av resurser” och hoppas att det både ska kunna attrahera fler forskare till Chalmers och leda till fler samarbeten, säger Holger Wallbaum, professor i hållbart byggande på Chalmers och profilområdesledare.

Motiveringen till att Chalmers med partners slutligen valdes som arrangör är dels den starka förankring i nationella och internationella nätverk och branschen, och dels det sätt som programmet för konferensen strukturerats – utifrån FN:s globala hållbarhetsmål.

– Plattformen med Chalmers och dess styrkeområden tillsammans med RISE, Johanneberg Science Park och Göteborg stad utgör ett väldigt tydligt exempel på vilken samverkansförståelse vi har. Det känns dessutom väldigt roligt att vi kan bidra till att konkretisera de globala hållbarhetsmålen, säger Holger Wallbaum.

Relaterade artiklar

Leave A Comment