En halv miljard satsas på hållbara stadsmiljöer

En halv miljard satsas på hållbara stadsmiljöer

Annons

Trafikverket ut 468 miljoner kronor i stöd för över 100 åtgärder till kommuner och landsting för att främja en ökad kollektiv- och cykeltrafik.

34 kommuner och landsting runt om i landet kommer att få ta del av stödet som är tänkt att skapa förutsättningar för innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar. I år kommer även cykelåtgärder omfattas av stadsmiljöavtal. Merparten av både ansökningar och beviljade åtgärder handlar om insatser för cykel som ny- eller ombyggnad av gång- och cykelvägar samt cykelparkeringar. De kollektivtrafikåtgärder som görs möjliga av stödet gäller ombyggnation av hållplatser, busskörfält och andra framkomlighetsåtgärder. Det enskilt största stödet på 100 miljoner kommer att gå till att rusta upp Stockholms kollektivtrafik.

För att kunna ta del av stödet krävs motprestationer från kommunerna, åtgärder som till exempel bidrar till ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande.

Relaterade artiklar

Leave A Comment