Dåligt återbruk av byggmaterial från kontor

Dåligt återbruk av byggmaterial från kontor

Annons

Trots att materialet är i gott skick slutar det innerdörrar, glasväggar och belysning vid renovering av kontorslokaler oftast som avfall.

Omsättningen av hyresgäster i kontorsfastigheter är stor, och många vill sätta sin egen prägel när de flyttar in i en ny lokal. Det är därför vanligt att den befintliga inredningen rivs ut och ersätts med helt ny inredning. Varje år slängs tusentals ton byggmaterial från kontor, trots att det är fullt brukbart. Det visar en ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet, som också har tagit fram förslag på hur byggmaterialet kan återanvändas i större utsträckning.

Sex produktgrupper lämpliga för återbruk

Samarbete mellan hyresgäster, fastighetsägare, bygg- och rivningsentreprenörer, arkitekter, försäkringsbolag och återförsäljare skulle göra att mer kontorsinredning kan ta sig hela vägen från byggnad till byggnad. IVL Svenska Miljöinstitutet har i ett samfinansprojekt tillsammans med Vasakronan, Folksam och Kompanjonen ringat in sex produktgrupper som man anser särskilt lämpliga för återbruk i stor skala, nämligen dörrpartier, innerväggar och tak i form av glaspartier och akustikskivor, VVS-produkter som handfat och toaletter, beslag, dörrhandtag, dörrbeslag, dörrstängare och annan dörrautomatik, belysning samt galler och smide såsom spiraltrappor, tillgänglighetsramper och förrådsgaller. Eftersom det finns en stor efterfrågan på dessa produkter och de även är standardiserade och lätta att demon­tera och är de även enkla att återanvända. Dessutom innehåller de oftast inte några farliga ämnen.

Annons

Relaterade artiklar

  1. Nytt projekt undersöker återanvändning av kontorsmaterial | Hållbart Byggande
    2017-06-09 at 13:18 Svara

    […] Läs mer: Dåligt återbruk av byggmaterial från kontor […]

Leave A Comment