Ventilation

Minst risk för smittspridning med temperaturkontrollerad ventilation

Minst risk för smittspridning med temperaturkontrollerad ventilation

Ventilationen i operationssalar behöver vara både energisnål och minska risken för smitta. Nu har forskare i aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola (LTH)  utvärderat olika ventilationssystem i operationsmiljöer och kommit fram till att en ny typ av temperaturkontrollerad ventilation fungerar mest effektivt. ...

Läs mer

Ny studie: Så kan obligatorisk ventilationskontroll moderniseras

Ny studie: Så kan obligatorisk ventilationskontroll moderniseras

Flera brister finns med den nuvarande tappningen av den obligatoriska ventilationskontrollen, visar nya intervjustudier som forskningsinstitutet RISE har genomfört. 1991 infördes den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK:n, med syfte att förbättra inomhusklimatet i byggnader. Kontrollen omfattar de flesta typer av lokaler och ...

Läs mer