Solenergi

44 miljoner till solelsforskning

44 miljoner till solelsforskning

Energimyndigheten finansierar 10 projekt med totalt 44 miljoner kronor inom ramen för forsknings- och innovationsprogrammet El från solen. Projekten ska stärka svensk forskning och innovation samt underlätta utbyggnaden av solel i Sverige. Energimyndigheten ger årligen stöd till företag, lärosäten, institut ...

Läs mer

Nya rapporter om solelsforskning

Nya rapporter om solelsforskning

Energiforsk har nyligen publicerat tre rapporter med nyheter från avslutade studier angående solel som enligt nätverket BeBo kan vara intressant för fastighetsägare med flerbostadshus. Projektet Framtidens solel för hyresgäster bedrevs genom en samverkan mellan universiteten i Uppsala med stöd från Solelprogrammet ...

Läs mer

Här tas helhetsgrepp på solceller, batterilager och intern likströmsförsörjning

Här tas helhetsgrepp på  solceller, batterilager och intern likströmsförsörjning

I en enfamiljsvilla i Borås kommer forskningsinstitutet RISE att ta ett helhetsgrepp kring elförsörjningen i en byggnad med installerade solceller. Forskningsprojektet ”Från solel till användare med minsta möjliga förlust – en fullskaledemonstration” löper under fyra års tid och pågår fram till  ...

Läs mer