Hållbara städer

Miljonstöd till fortsatt utveckling av Södertörnsanalysen

Miljonstöd till fortsatt utveckling av Södertörnsanalysen

Södertörnsmodellen får 9,2 miljoner kronor från Vinnova som ska användas till hållbar stadsutveckling. Huddinge kommun kommer använda stödet till en fortsatt satsning på Södertörnsanalysen i samarbete med stiftelsen Gapminder. Södertörnsanalysen är inspirerad av stiftelsen Gapminders arbete med att tillgängliggöra och visualisera statistik ...

Läs mer

Internationellt forskningsprojekt för framtidens Göteborg

Internationellt forskningsprojekt för framtidens Göteborg

Chalmers och Älvstranden Utveckling AB samarbetar med Yale University inom det nya forskningsprojektet Fusion Point Gothenburg i utvecklingen av Älvstaden. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek genom stadsutvecklingsprojektet Älvstaden. Hur de sammanlagda investeringarna i Älvstaden styrs, och därmed vilka slags fysiska ...

Läs mer