Förnybar energi

Här testas lagring av solel i kombination med elbilsladdning

Här testas lagring av solel i kombination med elbilsladdning

Den 6 oktober invigs pilotprojektet Soldrift Sjöängen i Askersund. Projektet kombinerar solenergi, batterilagring, energistyrning och elbilsladdning på en och samma plats. Under våren och sommaren har 374 solpaneler monterats på Sjöängens kunskaps- och kulturcentrum i ett projekt som drivs i samverkan mellan Sustainable ...

Läs mer

Hållbar energi till SeaU

Hållbar energi till SeaU

Midroc Property Development har tecknat avtal med Öresundskraft avseende fjärrvärme, fjärrkyla, biogas och fiber till den nya hotell- och kongressanläggningen på området SeaU i Helsingborg. Anläggningen, som kommer att stå klar 2020 och drivas av Clarion Hotel, består bland annat ...

Läs mer

Förnybar energiteknik – inte alltid hållbar

Förnybar energiteknik – inte alltid hållbar

En snabb tillväxt av förnybar energiteknik är inte nödvändigtvis hållbar, konstateras det i en ny avhandling från Uppsala universitet. I avhandlingen ”Natural resources and sustainable energy” utforskar Simon Davidsson, nybliven doktor vid Uppsala universitet, vilka industrier och flöden av naturresurser som behövs för ...

Läs mer