Energieffektivt byggande

CO2mpakt – ett Attefallshus i passivhusteknik

CO2mpakt – ett Attefallshus i passivhusteknik

Behovet av kompetens inom energieffektivt byggande ökar och på Passivhuscentrum i Västra Götaland har man i samarbete med elever från bygg- och elprogrammen på Alströmergymnasiet låtit elever bygga ett Attefallshus. Nu ska huset presenteras på den internationella passivhuskonferensen i Helsingfors i veckan. CO2mpakt-huset ...

Läs mer

Ny byggvarudeklaration – Arbetet med att revidera byggvarudeklarationen har börjat

Ny byggvarudeklaration – Arbetet med att revidera byggvarudeklarationen har börjat

Huvudansvarig för projektet är Föreningen för Byggvarudeklarationer och projektledare är IVL Svenska Miljöinstitutet. Föreningen för Byggvarudeklarationer är stiftat av Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Fastighetsägarna Sverige, HSB, SABO, Svenska Teknik & Designföretagen och Sveriges Byggindustrier. Föreningen har sökt och fått medel hos SBUF ...

Läs mer